-A +A

 

Privātuma atruna

Šī privātuma atruna nosaka mūsu privātuma aizsardzības praksi saistībā ar šo mājaslapu. Kultūras ministrija nevar uzņemties atbildību par to mājaslapu saturu vai privātuma aizsardzības praksi, uz kurām saites ir ievietotas šajā mājaslapā.

Kultūras ministrija ciena Jūsu tiesības uz privātumu un apņemas neievākt nekādu personīgu informāciju par Jums šajā mājaslapā bez Jūsu atļaujas. Jebkura personīgā informācija, kuru Jūs brīvprātīgi nododat Kultūras ministrijai, tiks apstrādāta saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Kultūras ministrija šajā mājaslapā nevāc nekādus Jūsu personas datus, izņemot to informāciju, kuru Jūs brīvprātīgi nododat (piemēram, nosūtot mums e-pasta vēstuli). Informācija, kuru Jūs sniegsiet šādā veidā, nav pieejama trešajām personām, un Kultūras ministrija to izmantos tikai tiem mērķiem, kādiem Jūs šo informāciju sniedzāt.

Tehniska informācija, kas saistīta ar šīs mājaslapas apmeklētājiem, var tikt ierakstīta un glabāta statistikas nolūkos. Piemēram, mēs varam skaitīt apmeklētāju skaitu dažādām mājaslapas sadaļām, lai uzlabotu to kvalitāti. Šī informācija netiek izmantota lietotāju identifikācijai.

No Kultūras ministrijas puses nekāda informācija netiek izmantota mājaslapu lietotāju identifikācijai. Kultūras ministrija nemēģinās identificēt individuālos apmeklētājus, kā arī nesaistīs iegūto tehnisko informāciju ne ar vienu personu.