BUJ

BUJ

Vai portālā Ņem droši! es varu atrast bezmaksas digitālo saturu vai tikai maksas saturu?

Ņem droši! ir apkopotas dažādas legāla satura piedāvājuma mājaslapas. Tiek piedāvāti abu veidu pakalpojumi, t. i., pakalpojumi, par kuriem jāmaksā, un pakalpojumi, par kuriem nav jāmaksā, jo tie ir bezmaksas un/vai reklāmas atbalstīti, t. i., lietotājam sniedz bezmaksas programmu ar reklāmas pauzēm.

Vai es varu piekļūt Ņem droši! no visu veidu ierīcēm?
Jā, portālam var piekļūt no visu veidu ierīcēm. Tomēr mēs iesakām apmeklēt Ņem droši! no datora, lai pilnībā izmantotu visas portāla funkcijas. Mūsu komanda pastāvīgi strādā, lai uzlabotu portāla pieejamību un nodrošinātu lietotājiem labākos pakalpojumus, tostarp pārnēsājamās ierīcēs.
Ar ko man jāsazinās, ja pamanu problēmu?

Par jebkuriem tehniskiem jautājumiem sazinieties ar Ņem droši!. Kontaktinformāciju varat atrast sadaļā “Kontakti”.

Par jautājumiem saistībā ar Ņem droši! iekļauto saturu, lūdzu, sazinieties ar mums. Kontaktinformāciju Jūs varat atrast sadaļā “Kontakti”.

Kā Ņem droši! ir saistīts ar ES portālu agorateka?

Ņem droši! ir valsts portāls, kurā iekļauta norāde uz mājaslapām, kurās likumīgi tiek izplatīts digitālais saturs. Tas ir saistīts ar Eiropas portālu agorateka, kurā ir apkopoti dažādu iesaistīto Eiropas valstu, galvenokārt Eiropas Savienības dalībvalstu, portāli.

Ņem droši! ir valsts portāls, kuru uztur Patentu valde. Portāls izveidots, lai nodrošinātu patērētājiem uzticamu, vienkāršu un ātru piekļuvi Latvijā pieejamajam legālajam saturam.

Ņem droši! kopā ar citu valstu portāliem ir iekļauts agorateka – ES mēroga portālā likumīgi izplatīta satura meklēšanai. Dažus no šiem portāliem ir izveidojušas iesaistīto valstu valsts iestādes, daži izveidoti publisku iestāžu un privātā sektora organizāciju sadarbības rezultātā, citus, savukārt, izveidojuši privātā sektora pārstāvji, un tos portālā agorateka iekļāvusi iesaistītā valsts.

Tas, ka mājaslapa, kura piedāvā piekļuvi digitālajam saturam, nav norādīta valsts portālā, vēl nenozīmē, ka tā ir nelegāla. Valsts portālam var vēl nebūt informācijas par šo mājaslapu, tās īpašnieki var nevēlēties to iekļaut sarakstā, vai arī tā var būt pieteikta iekļaušanai sarakstā un vēl tiek vērtēta.

Kā portāls Ņem droši! darbojas?

Ņem droši! piedāvā vairākas digitālā satura mājaslapu meklēšanas iespējas. Meklēt var pēc satura veida (piemēram, mūzika). Ja izvēlēsieties iespēju meklēt pēc satura veida, Ņem droši! atlasīs visas legāla satura mājaslapas, kurās atrodams izvēlētais satura veids (piemēram, visas legāla satura mājaslapas, kas ietver satura veidu “mūzika”).

Ko es portālā Ņem droši! varu atrast?

Portālā Ņem droši! ir apkopotas saites uz Latvijā pieejamā digitālā satura mājaslapām, aptverot piecas dažādas jomas (mūziku, filmas un TV, e-grāmatas, videospēles un sporta pārraides).

Ņem droši! iespējams arī atrast noderīgu informāciju par tiešsaistes digitālo saturu, piemēram, par formāta veidu, vai saturs ir bezmaksas vai par to ir jāmaksā. Turklāt portālā ir sniegta iedzīvotājiem un uzņēmējiem noderīga papildu informācija, piemēram, statistika.

Ja satura lauks (piemēram, filma) portālā Ņem droši! nav pieejams, tas nozīmē, ka nepastāv mājaslapa ar šāda veida legāli piedāvātu saturu vai Ņem droši! Latvijā pagaidām nav identificējis šāda veida legāla satura mājaslapu.

Kas ir Ņem droši! un kāpēc tas izveidots?

Portāls Ņem droši! ir Latvijas interneta portāls, kas palīdz patērētājiem meklēt legālu digitālo saturu. Tas nodrošina ātru un vienkāršu piekļuvi mājaslapām, kurās piedāvāts digitālais saturs un ievērotas autoru un satura radītāju intelektuālā īpašuma tiesības.

Portāls Ņem droši! sniedz legāla digitālā satura izvēles iespējas kā alternatīvu nelicencētam, nelegālam interneta saturam, kuram piekļūstot, varat apdraudēt sava datora un citu ierīču drošību. Portāls sniedz iespēju piekļūt šīm alternatīvajām iespējām.

Kāpēc man kā patērētājam vai digitālā satura izplatītājam būtu jāizmanto Ņem droši!?

Izmantojot Ņem droši!, patērētājs var ātri piekļūt tiešsaistes piedāvājuma mājaslapām. Portāls risina problēmas, ar ko nereti saskaras patērētāji, attiecībā uz internetā pieejamā satura kvalitāti un drošību, piemēram, datorprogrammu vīrusiem.

Digitālā satura pakalpojumu sniedzējiem Ņem droši! ir platforma, kurā izvietot un padarīt pieejamu patērētājiem savu digitālā satura portfeli.

Portāls Ņem droši! sniedz pārskatu par legālā satura mājaslapu dažādību un tendencēm Latvijā. Tas iedzīvotājiem un uzņēmējiem ļauj veikt legālā piedāvājuma situācijas padziļinātu analīzi.