Abonētajam tiešsaistes saturam varēs piekļūt, atrodoties arī citās Eiropas Savienības valstīs

04/07/2017

Abonētajam tiešsaistes saturam varēs piekļūt, atrodoties arī citās Eiropas Savienības valstīs

Šā gada 30. jūnijā Eiropas Savienības (ES) Oficiālajā Vēstnesī publicēta Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2017/1128 par tiešsaistes satura pakalpojumu pārrobežu pārnesamību iekšējā tirgū.

 

Regula paredz, ka legālu tiešsaistes satura pakalpojumu abonenti turpmāk varēs piekļūt un izmantot iepriekšminēto saturu (piemēram, filmas, izklaides raidījumus, mūziku, videospēles vai sporta pārraides), uz laiku uzturoties citā ES dalībvalstī, piemēram, dodoties atpūtā, ceļojumā, komandējumā vai uz mācību semināriem.

 

Tiešsaistes pakalpojumu sniedzēji varēs veikt saprātīgus, samērīgus un efektīvus pasākumus, lai pārliecinātos par abonenta dzīvesvietas valsti un par to, ka abonents nav pārcēlies uz pastāvīgu dzīvi citā ES dalībvalstī.

 

Lai gan noteikumi attieksies tikai uz maksas satura pakalpojumu sniedzējiem, arī bezmaksas pakalpojuma sniedzēji varēs piedāvāt savu saturu iedzīvotājiem, kuri devušies uz ārzemēm, ar nosacījumu, ka tie spēj pārbaudīt abonenta dzīvesvietas dalībvalsti.

 

Regulas noteikumi dalībvalstīm nav jāievieš nacionālajos likumos, līdz ar to regula visās dalībvalstīs jāsāk piemērot vienlaicīgi, sākot ar 2018.gada 1.aprīli.