Publicēts pētījums par filmu legālo piedāvājumu tiešsaistē

23/04/2018

Publicēts pētījums par filmu legālo piedāvājumu tiešsaistē

Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu novērošanas centrs šomēnes publicēja pētījumu par filmu legālo piedāvājumu tiešsaistē. Pētījums veikts, lai izvērtētu vai un kā digitāls saturs ir legāli pieejams internetā dažādās valstīs.

 

Pētījums īstenots kā pārbaude, kuru īstenoja mērķgrupa: neliela pieredzējušu patērētāju (bet ne ekspertu) grupa vispirms pārbaudīja, vai noteiktas filmas ir legāli pieejamas video pēc pieprasījuma platformās un pēc tam diskusijā apsprieda savu pieredzi attiecībā uz tiešsaistes pakalpojumiem pēc pieprasījuma. Pētījums tika īstenots 11 valstīs, tai skaitā, Latvijā.

 

Veicot meklēšanu (kurā tikai vairāk nekā puse dalībnieku izmantoja vairākus pakalpojumus), tika konstatēts, ka vairumā valstu bija iespējams atrast lielāko daļu filmu. Starptautiskās filmas tika atrastas visbiežāk. Kopumā filmu sekmīgas atrašanas rādītājs klasisko filmu, vietējo un ārvalstu vietējo filmu kategorijās lielā mērā bija līdzīgs. Dokumentālās filmas visās valstīs bija atrast visgrūtāk.

 

Šis pētījums bija otrais divu pētījumu sērijā, no kuriem pirmais tika veikts 2016.gadā par mūzikas pieejamību tiešsaistē.

 

Pētījumu rezultāti atklāja, ka gan attiecībā uz mūziku, gan filmām izvēle starp straumēšanu un lejupielādi atkarīga galvenokārt no konteksta vai personiskām izvēlēm: biežākai izmantošanai domātam saturam izvēlas lejupielādi, lai saglabātu datus un izvairītos no interneta savienojuma problēmām, savukārt straumēšanu kā metodi, kam kopumā tiek dota priekšroka, izvēlas, lai saglabātu brīvu vietu ierīces datu krātuvē un saņemtu ātru pieeju. Satura pieejamības rādītājs, kas izteikts kā sekmīgo meklēšanas rezultātu īpatsvars, bija augstāks mūzikas pieejamības izpētē. Meklēšanas stratēģija attiecībā uz filmām bija izmantot vairākus avotus, savukārt mūzikas meklēšanai dalībnieki biežāk pieturējās pie viena avota, un, ja tajā attiecīgā dziesma nebija atrodama, viņi meklēšanu pārtrauca.

 

Pilns pētījuma teksts angļu valodā un kopsavilkums 23 valodās (tai skaitā latviešu) pieejams šeit. 2016.gada mūzikas pieejamības pētījuma ziņojums pieejams šeit.