Stājies spēkā jauns regulējums autortiesību jomā

16/06/2017

Stājies spēkā jauns regulējums autortiesību jomā

Šī gada 14.jūnijā stājies spēkā jauns likums autortiesību jomā – Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likums.

 

Ar jauno likumu tiek pārņemta Eiropas Savienības (ES) direktīva 2014/26/ES par autortiesību un blakustiesību kolektīvo pārvaldījumu un muzikālo darbu tiesību lietošanu tiešsaistē daudzteritoriālo licencēšanu iekšējā tirgū.

 

Likums paredz nosacījumus kolektīvā pārvaldījuma organizāciju (piemēram, „AKKA/LAA” un „LaIPA”) efektīvākai un caurredzamākai darbībai, kā arī iespēju autoru kolektīvā pārvaldījuma organizācijām izsniegt daudzteritoriālas licences, t.i. licences, kas ir spēkā vairākās ES dalībvalstīs. Šādas licences izsniedzamas tikai par mūzikas darbu izmantošanu tiešsaistē.

 

Likuma teksts pieejams ŠEIT