02/12/2021

Autortiesību izpratnes un apguves veicināšanai Latvijā tiek veidota Autorskola

Kultūras ministrija sadarbībā ar Latvijas Izpildītāju un producentu apvienību (LaIPA) un Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūru / Latvijas Autoru apvienību (AKKA/LAA), piesaistot Eiropas Savienības intelektuālā īpašumu biroja finansiālu atbalstu, uzsākusi īstenot projektu “Izglītojoša kampaņa autortiesību un blakustiesību izpratnes veicināšanai jauniešu vidū.”

Projekta ietvaros partneri plāno izveidot autortiesību mācību platformu – Autorskola, kuras mērķis - pilnveidot ikviena interesenta izpratni par autortiesību un blakustiesību jautājumiem, bet, jo īpaši, veicināt skolēnu gatavību ikdienā pieņemt un īstenot sociāli atbildīgus lēmumus autortiesību jomā.

“Kultūras ministrijā, strādājot pie dažādiem, ar autortiesībām saistītiem jautājumiem, esam saskārušies ar nepietiekamu sabiedrības izpratni gan par dzejnieku un literātu, gan mākslinieku un citu autoru, kā arī izpildītājmākslinieku tiesībām uz to radīto intelektuālo īpašumu,” vērš uzmanību kultūras ministrs Nauris Puntulis, akcentējot, ka to plānots mainīt, kopā ar partneriem uzsākot darbu pie pirmās Autorskolas izveides. “Esmu pārliecināts, ka ciešā sadarbībā mums izdosies atraktīvā, viegli izprotamā un apgūstamā formātā nākotnes sabiedrībai radīt izglītojošu platformu un materiālus par autortiesību jautājumiem,” norāda kultūras ministrs.

AKKA/LAA prezidents Kārlis Kazāks: “Autorskola sniegs lielisku iespēju uzlabot Latvijas sabiedrības izpratni par autortiesībām un blakustiesībām. Topošās mācību platformas veidošanas procesā ir iesaistīti augsta kaluma dažādu nozaru profesionāļi, kuru zināšanas un spējas ļauj radīt mūsdienīgus, viegli uztveramus un pilnvērtīgus mācību materiālus, ko viegli integrēt vispārizglītojošo skolu programmās. Nav noslēpums, ka nākotnes sabiedrības izpratne par autortiesību un blakustiesību jautājumiem ir būtiska ne tikai pašiem autoriem, bet ir arī viens no stūrakmeņiem, uz kura balstās demokrātiska un attīstīta sabiedrība.”

Šobrīd projekta partneri strādā pie pamatizglītības un vispārējas vidējās izglītības standartiem atbilstoša metodisko materiālu kopuma izveides un tīmekļvietnes autortiesību pratībai, lai mācītu un skaidrotu skolēniem autortiesību būtību un praktisko pielietojumu. Autorskolā vienkopus būs pieejama izglītojoša informācija par autortiesībām un mācību materiāli, kas interaktīvā veidā ļaus skolotājiem, skolēniem, vecākiem, kā arī citiem interesentiem veidot izpratni par autortiesību būtību.

LaIPA izpilddirektore Liena Grīna: “Metodiskā materiāla kopuma un mācību platformas nākotnes sabiedrībai par autortiesību jautājumiem esam izvēlējušies dot Autorskolas vārdu. Kopā ar skolēnu zināšanas apgūst skolēnu draugs - radošs, asprātīgs un darbīgs pērtiķēns, kas nebaidās runāt par savām idejām un arī tās aizsargāt. Viņš pagūst visu. Noklausīties, noskatīties un uzspēlēt visu, kas jauns. Pastāstīt par to citiem un arī parādīt – filmējot, dziedot, spēlējot, dejojot, zīmējot un programmējot. Lai to paveiktu, viņam noder visas maņas un vēl aste, ar kurām viņš pārvalda visus satura izbaudīšanas un radīšanas instrumentus, no zīmuļa, ģitāras un viedtālruņa līdz spēļu konsolei, 3D printerim un mākslīgā intelekta simulācijām. Brīžiem tas viss kļūst mazliet par sarežģītu pat viņam pašam, jo kļūst grūti saprast, kurā brīdī kāds darbs tiek patērēts, un kāds – radīts no jauna. Tāpēc pērtiķēns mācās Autorskolā – www.autorskola.lv, kur uzzina, kā pareizi izmantot citu autoru darbus un kā aizsargāt paša radīto – tā, lai autori varētu turpināt radīt un attīstīt jaunas, aizraujošas idejas, kas kļūs par stāstu tēliem, gleznām, fotogrāfijām, dziesmām, videoklipiem, filmām, lietotnēm un spēlēm, par kurām nākotnē būs prieks visai pasaulei.”

Jau 2022. gada sākumā ar plašu informatīvo kampaņu Latvijas medijos un izglītojošiem pasākumiem pedagogiem visā Latvijā, projekta partneri iecerējuši: 

  • pilnveidot jauniešu zināšanas par autortiesībām un veicināt to ievērošanu; 
  • sekmēt legāla satura izmantošanu jauniešu vidū; 
  • attīstīt jauniešos radošumu un veicināt jaunu autordarbu radīšanu; 
  • uzlabot plašākas sabiedrības izpratni par to, kādu lomu valsts ekonomikas attīstībā ieņem ar autortiesībām aizsargāta satura izmantošana.

Projekta īstenošanas gaitai interesenti aicināti sekot līdzi tīmekļvietnē www.autorskola.lv un Facebook lapā.

Projekta kopējais budžets ir 70 000 eiro, no kuriem 60 000 eiro finansē Eiropas Savienība.

Ikviens medijs, izglītības iestāde un citi interesenti, kuriem tuvi projekta “Izglītojoša kampaņa autortiesību un blakustiesību izpratnes veicināšanai jauniešu vidū“ mērķi, sadarbības uzsākšanai aicināti sazināties ar projekta īstenotājiem.